Lacarnum Inflamare

Vložil on 7. Máj 2012

Podpalovací kouzlo. Toto kouzlo bylo použito Hermionou Grangerovou v prvním dílu, když podpálila Snaepovi plášť při Famfrpálu. Samozřejmě se používá i na obyčejné zapálení ohně v krbu. Inflamar znamená španělsky „zapálit“, lacar pak „nátěr“, čili nejspíš rozlití plamenů po určené ploše. (Klíč)

Langlock

Vložil on 7. Máj 2012

viz Klihando

Lavare

Vložil on 7. Máj 2012

Základní čistící kouzlo, které má původ v latinském lautus, nebo-li  „umytý, čistý“ a lavatio, což je výraz pro „mytí, koupel“. Španělské slovo lavar pak znamená „mýt, umýt, nebo opláchnout“. (RJŽJ)

Legilimens

Vložil on 7. Máj 2012

Umožňuje kouzelníkovi či čarodějce proniknout do mysli druhého člověka. Poprvé jsme ho mohli vidět v HP5, při hodinách nitrobrany. Legere je latinsky „číst“ a mens je „mysl“. (HP5)

Legitimus

Vložil on 7. Máj 2012

Formule používaná bystrozory. Její vložení před jiné kouzlo působí jako posílení a kouzlo pak nelze zrušit použitím obyčejného Finite, ale musí se použít Legitimus liberatio (viz). Latinsky legitimus znamená „zákonný“. (Klíč)

Legitimus liberatio

Vložil on 7. Máj 2012

Inkantace rušící použití Legitimus (viz). Liberatio je latinsky „osvobození“. (Klíč)

Lego

Vložil on 16. November 2012

Poutací kouzlo, používané například při výsleších, kdy upevní ruce a nohy k židli. Alespoň tak je účinek popsán ve ff Šťastné dny v pekle. Latinské slovo lego nicméně znamená „sbírat, shromažďovat“. (HDIH)

Lepojazykus

Vložil on 7. Máj 2012

viz Klihando

Letifer

Vložil on 7. Máj 2012

Smrtící kletba. Na seznamu zakázaných není, protože ji lze odrazit silným Protegem (viz). Letifer znamená latinsky „smrtonosný, vražedný“. (Klíč)

 

Levicorpus

Vložil on 7. Máj 2012

Kouzlo zavěsí osobu ve vzduchu hlavou dolů. Inkantaci vyvinul a do své učebnice lektvarů poznamenal Severus Snape. Harry účinek kouzla vyzkoušel na Ronovi v HP6. Latinsky levis znamená „lehký“, levare „zvednout“ a corpus je „tělo“. (HP6)

Liberacorpus

Vložil on 7. Máj 2012

Protikletba k Levicorpus (viz). Libera je latinsky „volný“. (HP6)

Libero

Vložil on 16. November 2012

Kouzlo pro zrušení magických pout. Libero,-are, je latinský výraz znamenající „osvobozovat, uvolňovat“. (HDIH)

Liberslui

Vložil on 7. Máj 2012

Inkantace uvolňující pouta. Základ je samozřejmě latinské slovo liber, tj. „volný, svobodný“. Koncovka lui může být buď tvar latinského slova luo, -ere, lui, což znamená „zbaven (závazku)“, nebo spíš třetí pád francouzkého  osobního zájmena on  – „lui“. (RJŽJ)

Libris veni

Vložil on 7. Máj 2012

Formule, pomocí které se znovuobjeví kniha, původně začarovaná v jiný předmět. Latinské slovo liber, libri, znamená „kniha, resp. knihy“, veni je minulý čas latinského slovesa venio, jehož význam je „přicházet, přijít“. (RJŽJ)

Limare

Vložil on 7. Máj 2012

Kouzlo, které začistí roztřepené, nebo polámané nehty. Lima, -ae znamená latinsky „pilník“. (RJŽJ)

Limitato Fidelium et Hogwarts

Vložil on 4. Marec 2013

Formule, kterou Severus Snape omezil použití koštěte svého syna na svůj dům krytý Fideliem a na Bradavice. Limito znamená latinsky „vymezovat, ohraničovat“, fidelis „věrný, spolehlivý“ (více viz Fideliovo zaklínadlo). (RJŽJ)

Linguam confundo

Vložil on 7. Máj 2012

Člověk zasažený touto kletbou mluví zmateně, nesouvisle a jeho slovník se pravděpodobně omezuje pouze na nadávky a urážky všeho druhu. Lingua je latiny „jazyk“ a confundo znamená „mást, plést“. (Učednice)

Linking spell

Vložil on 20. Január 2013

viz Pútacie kúzlo (CoC)

Locodefy ´verbum´

Vložil on 4. Marec 2013

Kouzlo, které ve třetím díle trilogie „Šťastné dny v pekle“ vytvořil sám Harry Potter. Jedná se zřejmě o modifikovanou formuli Tempify momentum (viz), která umožní zmizení zvoleného předmětu na krátkou dobu. V této nově vytvořené formuli se ale definuje slovo, při jehož vyslovení se teprve předmět objeví, přičemž doba od seslání inkantace do vyslovení „klíčového slova“ může být libovolně dlouhá.

Loco,-are znamená „umístit“, definitio pak vymezení, určení (lat.). (HDIH)

Locomotor

Vložil on 7. Máj 2012

Kouzlo o mnoho silnější než Wingardium leviosa (viz), neboť dokáže zvedat a přenášet i živé tvory. Latinsky je locus „místo“, motor „hybatel“. Zaklínadlo použila v páté knize Tonksová na Harryho kufr, v téže knize jím profesor Kratiknot (Flitwick) levitoval zavazadla profesorky Trelawneyové zpět do hradu. (HP5)

Locomotor mortis

Vložil on 7. Máj 2012

Svěrací kouzlo. V prvním díle si ho zkoušel Malfoy na Nevillovi, který pak měl spoutané nohy k sobě a mohl jenom snožmo skákat a to samé kouzlo se naučili Ron s Hermionou v HP1, aby mohli případně zneškodnit Snapea, když soudcoval utkání Nebelvír x Mrzimor ve famfrpálu. Latinsky je locus „místo“, motor „hybatel“ a mortis „smrti“ (2. pád). (HP1)

Lumos

Vložil on 7. Máj 2012

Rozsvítí světlo na špičce hůlky. Na začátku filmového zpracování HP3 použil Harry kouzlo Lumos maxima (viz), což je silnější varianta kouzla Lumos. Opačné kouzlo je Nox (viz). Latinsky lumen je „světlo“. (HPf3)

Lumos locatio

Vložil on 7. Máj 2012

Posvícení na určené místo (jako baterkou). Location je anglicky „místo“. (Klíč)

Lumos maxima

Vložil on 7. Máj 2012

Rozsvítí silné světlo na špičce hůlky. Silnější varianta kouzla Lumos (viz). V prvních scénách filmového zpracování HP3 si tímto zaklínadlem svítil pod dekou Harry Potter u Dursleyových. Je s podivem, že tím evidentně neporušil výnos o zákazu kouzel nezletilých. Maxima je latinsky „největší“. (HPf3)

Lumos solem

Vložil on 7. Máj 2012

Z hůlky vytryskne paprsek světla jasný jako Slunce. Latinsky Sol znamená „Slunce“. V prvním filmu na motivy Harryho Pottera  použila kouzlo Hermiona Grangerová, aby osvobodila Rona ze zajetí ďáblova osidla. Což je změna oproti knize, kde zakouzlila pravděpodobně Lacarnum Inflamare (viz). (HPf1)

Lumosmurom

Vložil on 4. Marec 2013

Modifikované Lumos (viz), které funguje asi jako mudlovské svícny – každých zhruba dvanáct metrů rozzáří zdi. Lumos je odvozeno z latinského výrazu pro „světlo“ – lumen a murus,-i znamená „zeď, hradba“. (RJŽJ)

Lux vinculum

Vložil on 13. November 2012

Formule, která dokáže možnou existenci parnerského svazku. Navenek se kouzlo projeví jako pás keltských uzlů ovinutých kolem kouzelníkova zápěstí. Pro účinek formule není nutná přítomnost obou partnerů. Lux je latinské slovo znamenající „světlo“, vinculum,-i je latinsky „vazba, pouto“. (Bond, překlad LadyF, http://hp.kizi.sk/modules.php?name=Preklady&new_topic=41 )