Salto

Vložil on 10. Máj 2012

Odražení, nebo přeskočení kouzla od lesklého povrchu zpět na vysilatele inkantace. Salto je latinsky „skákat“  Salto fidentia lze použít, když kouzelník potřebuje sám sebe povzbudit na duchu (viz fidentia). Salto ferreugo capillus změní barvu kouzelníkových vlasů (capillus) na rezavou, livor na modrou, nigror na černou, ostrum na nachovou, poliosis na šedou, purpura na purpurovou, viriditas na svěže zelenou. Protikouzlo je v tomto případě Primarius capillus (viz).  (Klíč)

Salvio hexia

Vložil on 10. Máj 2012

Ochranné kouzlo, Hermiona ho v HP7 používala k zabezpečení místa, kde stanovali. Salvus znamená latinsky „neporušený“, hex v angličtině znamená „magické zaklínadlo“. (HP7)

Sanare

Vložil on 10. Máj 2012

Kouzlo, které rychle vyléčí povrchová poranění, jako jsou odřeniny a škrábance. Latinské sanatio, znamená „vyléčení, uzdravení“ a stejný význam má i španělské sanar. (RJŽJ)

Sano purifico

Vložil on 10. Máj 2012

Zaklínadlo léčí a zároveň desinfikuje povrchová zranění. Sano znamená latinsky „léčit“, purifico je „očišťovat“. (Klíč)

 

Scarpinovo odhalovací kouzlo (Scarpin´s Revelaspell)

Vložil on 10. Máj 2012

viz Specialis revelio

Scourgify

Vložil on 10. Máj 2012

viz Pulírexo

Scutum regis

Vložil on 10. Máj 2012

Králův štít. Sesílatel převezme smrt toho, koho chrání. Merlinovo zaklínadlo
(…Říká se, že Merlin, ve své snaze ochránit Artuše, odhalil podstatu nesmrtelnosti. Tehdy za ním přišla sama Smrt a nabídla mu dohodu. Pokud on její tajemství zachová, bude ona navěky ctít jedno ochranné kouzlo. Tak vznikl Scutum regis, Králův štít, inkantace natolik mocná, že nepotřebuje žádnou další magii……můžeš být mudla, moták nebo nejmocnější kouzelník světa, pokud tvá touha ochránit i za cenu vlastního života není upřímná, Králův štít nestvoříš. A pokud ho stvoříš… zůstaneš zcela bezmocný. Tvá magie je pryč. (citát  Elysejský klíč ) Pravděpodobně by ochránil i před kletbou Avada kedavra. Scutum je latinsky „štít“, rex je „král“. (Klíč)

 

Secare

Vložil on 10. Máj 2012

Kouzlo pro rychlé vysušení vlasů, při velkém spěchu následující po Coma lavare (viz podrobné heslo). Ačkoli se nabízí obrátit se k latině, slovo secare v tomto případě zřejmě nebude to pravé, neboť jeho význam je „seče, řeže“. Autorka zřejmě čerpala ze španělštiny, kde secar znamená „sušit, usušit, utřít“. Jak vidno, záleží na myšlence, nikoli na vykřikovaném zaklínadle. (RJŽJ)

Seco

Vložil on 16. November 2012

Kouzlo používané k mučení. Pravděpodobně jde o dosti nechutnou sekací kletbu. Seco znamená latinsky „sekat, řezat“. (HDIH)

Sectum

Vložil on 10. Máj 2012

Řezné kouzlo používané k přeseknutí něčeho. Seco znamená latinsky „sekat“. (Klíč)

Sectumsempra

Vložil on 10. Máj 2012

Řezací kouzlo. Harry ho našel v knize lektvarů po Princi dvojí krve (Snape) s poznámkou „Určeno nepřátelům!“. Sectum má kořen v latině, kde seco znamená „sekat“, semper značí „vždy“. Harry Potter použil kletbu v HP6 na Draca Malfoye, kterému tak způsobil zranění, která by byla pravděpodobně smrtelná, kdyby nezasáhl Severus Snape, který použitím inkantace Vulnera Sanentur (viz) rány zacelil.
Je-li kletbou Sectumsempra nějaká část těla oddělena, nejde pravděpodobně žádným kouzlem navrátit. V HP7, při útěku Harryho z domu Dursleyových, tak přišel nešťastnou náhodou o ucho George Weasley. (HP6)

Semper fidelis

Vložil on 10. Máj 2012

Vždy věrný. Formule, kterou se aktivuje Elysejský klíč. Elysejský klíč je černozelený kámen, ve kterém je zakletý lektvar Věčného spánku. Nosívají jej Strážci tajemství, poslové důležitých zpráv, nebo špióni za nepřátelskou linií. Stačí se kamene dotknout a vyslovit inkantaci. Smrt nastane okamžitě a protilék neexistuje. (Klíč)

 

Serpens vox

Vložil on 31. Október 2012

Inkantace, po jejímž použití je možné mluvit hadím jazykem. Kouzlo není běžně známé, ale je nanejvýš pravděpodobné, že jej (vědomě či nevědomě) používají kouzelníci, kterým není hadí jazyk vrozen, a přesto jej potřebují použít (Albus Brumbál v HP6, Ronald Weasley v HP7). Formule je latinská, serpens znamená „had“, vox „hlas“. (Kopa) 

Serpensortia

Vložil on 10. Máj 2012

Vykouzlení hada – serpente je z latiny (italštiny a následně mnoha jazyků) a značí „hada“. Sortie je z francoužštiny a znamená „východ“, anglicky sortie znamená „bojový výpad“. Na radu Severuse Snapea ho v HP2 použil Draco Malfoy proti Harry Potterovi. (HP2)

Ševelissimo (v originále Muffliato)

Vložil on 10. Máj 2012

Všem nežádoucím osobám v okolí zaplňuje uši nevysledovatelným šumem, takže je možné mluvit bez obav, že jste zaslechnuti. Toto kouzlo vynalezl Princ dvojí krve (Snape)  a Harry Potter je začal využívat v šesté knize, když chtěl s přáteli probrat něco během samostatné práce při vyučování.. (HP6)

Sicco

Vložil on 10. Máj 2012

Vysoušecí kouzlo. Je natolik účinné, že vytáhne vodu z každého, i zmraženého, předmětu. Sicco je latinsky „vysušit“. (SDM)

Sicco Damno Alica (Vyléčit potrestání ochablostí)

Vložil on 27. Január 2016

Inkantace budiž provázena krátkou sekvencí stepových kroků a dvěma podivnými záškuby.

Přísně vzato znamená sicco latinsky „vysušit“, ale zvolila jsem volnější vyjádření „vyléčit“. Damno je výraz pro „odsouzení, potrestání“. Z jakých hlubin čerpal autor kletby výraz alica netuším, nicméně španělský výraz alicaído značí „skleslost, ochablost“. Takže tak. (WICT)

Sicco Malum Pus (Vyléčit hnisající zlo)

Vložil on 27. Január 2016

Sicco, jak bylo uvedeno pod heslem Sicco Damno Alica, znamená latinsky „vysušit“, ale pro účely vysvětlení pojmu jsem zvolila volnější vyjádření „vyléčit“. Malum je výraz pro „zlo, špatnost“, pus, puris pak značí „hnis“. (WICT)

Side-Along Apparition

Vložil on 10. Máj 2012

viz Přemisťování

Silencio

Vložil on 10. Máj 2012

Člověk nemůže mluvit i když otevírá ústa. Silentium znamená latinsky „ticho“.
S kouzlem se poprvé setkáváme v HP5. Při hodině přeměňování jím Hermiona umlčuje žáby a později jej sešle na Smrtijeda na Odboru záhad. (HP5)

Silencio mutus

Vložil on 4. Marec 2013

Obvyklé Silencio (viz) s poněkud mudlovskými účinky; po vyslovení inkantace má postižený znenadání ovázanou pusu širokým pruhem látky. V tomto případě ovšem samozřejmě nejde rozvázat a sesilatel musí vyslovit obvyklé Finite (viz). Asi bych raději obdržela Silencio bez zlepšováků. Silentium znamená „mlčení, klid“, mutus pak „němý, tichý“. Muto silentio je doslovně přeloženo „němé ticho“(lat.). (RJŽJ)

Slicing hex

Vložil on 20. Január 2013

viz Rezacie kúzlo (CoC)

Snitch jinx

Vložil on 10. Máj 2012

viz žalobnické uřknutí

Solare

Vložil on 8. Jún 2012

Vyčarování malého slunce.  Solaris,-e je latinsky „sluneční“. (RJŽJ)

Solvo

Vložil on 10. Máj 2012

Formule, kterou lze rozvázat pouta. Solvo je latinsky doslova „rozvázat“. (SDM)

 

Sonorus

Vložil on 10. Máj 2012

Kouzlo, po kterém se stává hlas hlasitější. Formule je z latiny a znamená „hlasitý“. Používal ho například Ludo Pytloun při komentování Mistrovství světa ve famfrpálu. Účinek zaklínadla ruší Quietus (viz). (HP4)

Specialis revelio

Vložil on 10. Máj 2012

Inkantace Scarpinova odhalovacího kouzla, sloužící ke zjištění, zda je daný předmět kouzelný, a rovněž také k určování substancí v neznámém lektvaru. V šesté knize byla formule součástí lekcí profesora Křiklana a Hermiona Grangerová ji použila na Harryho učebnici Přípravy lektvarů pro pokročilé. Specialis znamená latinsky „zvláštní, speciální“, revelio (viz podrobné heslo) je „odhalit, objevit“. (HP6)

 

Sphaera magica illumina

Vložil on 10. Máj 2012

Inkantace, kterou lze poměřit množství magické síly kouzelníka. Po vyslovení formule a současném opsání dokonalého kruhu hůlkou, se v prostoru objeví světelná koule. Čím je kouzelník magicky silnější, tím je koule větší a jasnější. U nedoučených kouzelníků se objeví jas, ale tvar koule může být nestabilní. Sphaera je latinsky „koule, nebo nebeská báň“, magicus „kouzelnická, magická“ a illuminatio je „osvětlení nebo osvícení“. (Učednice)

Spinosus pulsus

Vložil on 10. Máj 2012

Útočné kouzlo, drobné jehličky zabodávající se do těla. Spinosus je latinsky „bodavý nebo pichlavý“, pulsus znamená „tepání“. (Klíč)

 

Splývacie zaklínadlo

Vložil on 10. Máj 2012

viz Zastírací kouzlo

Stinging Hex

Vložil on 10. Máj 2012

viz Žihadlové kouzlo

Strážní kouzlo

Vložil on 4. Marec 2013

Další z řady ochranných kouzel; v tomto případě signalizující, že se vymezeným prostorem někdo pohybuje. V originále Guarding spell, kde guard je anglické slovo znamenající „střežit, hlídat“ a mimochodem pochází z latinského guardia, tj. „průvod, doprovod“. (HDIH)

Stunner

Vložil on 10. Máj 2012

Slangový výraz pro Mdloby na tebe (viz podrobné heslo). V českých verzích knih o Harry Potterovi se slovo překládá jako „omračovací paprsek“ nebo „omračovací kouzlo“, v různých fanfiction pak „omračovák“. Stun znamená anglicky „omráčit“. (HP4)

 

Stupefy

Vložil on 10. Máj 2012

viz Mdloby na tebe

Supersensory Charm

Vložil on 10. Máj 2012

viz Supersmyslové kouzlo

Supersmyslové kouzlo (orig. Supersensory Charm, slov. supervnímacie zaklínadlo)

Vložil on 10. Máj 2012

Kouzlo, které nám ušetří například pohledy do zpětného zrcátka při parkování automobilu a které, kromě matoucího kouzla, použil Ron Weasley při mudlovských řidičských zkouškách.
Sensus je latinské slovo pro „vjem, cit“, jinak senzor je „citlivý snímač nebo čidlo“. (HP7)

Supervnímacie zaklínadlo

Vložil on 11. Máj 2012

viz Supersmyslové kouzlo

System aperio (v orig. Cistem aperio)

Vložil on 10. Máj 2012

Kouzlo, které působí podobně jako Alohomora (viz). Použil ho Tom Rojvol Raddle  k otevření Hagridovy bedny s Aragogem ve filmu podle HP2. Cistem má základ v latině, kde cista znamená „schránka“ a apertus „volný, otevřený“. (HPf2)