Agua eructo

Vložil on 5. Máj 2012

Z hůlky vytryskne velký proud vody. (HPg4)

Carpe Retractum

Vložil on 5. Máj 2012

Přitahovací kouzlo. Z hůlky vytryskne fialový blesk a přitáhne daný předmět nebo osobu. Ve videohře na motivy HP3 ho používal Ron. Carpe znamená latinsky „trhej“. Retract znamená „vzít zpět“. (HPg3)

 

Depulso

Vložil on 6. Máj 2012

Odpuzující kouzlo, opak kouzla Accio (viz). Depulsor znamená latinsky „zapuditel“. (HPg3)

Draconifors

Vložil on 6. Máj 2012

V počítačové hře na motivy HP3 se tímto kouzlem přeměňují sochy draků do jejich živých podob, které jsou schopny po nějakou dobu létat a chrlit oheň.
Zaklínadlo pochází z latiny, kde draco je pochopitelně „drak“ a fors znamená „náhoda“ nebo „osud“.
(Pro zajímavost: ze slova „fors“ je odvozeno také slovo „Fortuna“. Ve starověkém Římě byla personifikovaná Náhoda – Fors uctívána jako bohyně štěstěny – Fors Fortuna.) (HPg3)


Flipendo

Vložil on 6. Máj 2012

Kouzlo velmi podobné zaklínadlu Depulso. Také odhazuje předměty, slouží ale spíše pro prvňáky a druháky v Bradavicích. Použito ve hře na motivy HP1. Flip znamená anglicky „otočit, odhodit“. (HPg1)

 

Glacius

Vložil on 6. Máj 2012

Zmrazovací kouzlo. Lze ho použít na vodu i na zchlazení ohnivých příšer. Ve třetím díle počítačové hry ho používal Harry. V latině glacies (s e, nikoli u) znamená „led“. (HPg3)