Ascendio

Vložil on 5. Máj 2012

Něco jako tryskový pohon. Ascendio použil Harry v HP4, když potřeboval vyskočit z jezera. Odvozeno od latinského slovesa ascendo – „jít vzhůru, zdvihat se, vystoupat“. (HPf4)

Perikulo

Vložil on 9. Máj 2012

Při použití vyletí z hůlky červená světlice. (Periculos znamená „nebezpečný“. (lat.))
Formuli použil Harry Potter v bludišti při plnění třetího úkolu Turnaje tří kouzelnických škol (filmové zpracování HP4), kdy světlicí přivolal pomoc pro zraněnou Fleur Delacourovou. (HPf4)