Auxiliu mea vitae contra mortem

Vložil on 10. Jún 2012

Zaklínadlo, které dokáže zachránit umírajícího člověka z náruče smrti, ovšem výměnou za vlastní život.
Kouzelník, který dobrovolně podstupuje tuto nejvyšší oběť má jen jedinou šanci. Pokud zachraňovanou osobu miluje a dar jeho života vychází z čistého srdce a bez postranních úmyslů, nezemře ihned. Zachráněný protějšek se pak může pokusit, pokud jsou jeho city obdobné a pokud i on je ochoten nabídnout dobrovolně svůj život, vrátit silou své lásky svého zachránce zpět do života.
“Přec jedna cesta ke zvrácení kouzla výměny vede. Jen láska lásku poutati vláknem života může. V labyrintu nicoty naleznouti se mohou jen duše vzájemně se milující. Střes se hledati duši, k níž lásku necítíš a jež tě nemiluje, navěky bys v nicotě ztracen byl, či smrti v náruč padl.“ (citát ff Osudová sázka)
Auxiliu mea vitae contra mortem znamená „Pomocí mého života proti smrti“ (POPO)

Krunýřové kouzlo

Vložil on 10. Jún 2012

Kouzlo z oblasti lékouzelnictví, které fixuje hrudník při léčení zlomených žeber. (POPO)

Opprimendi

Vložil on 10. Jún 2012

Drtící kletba.
Opprimo,-ere znamená „přitlačovat, umačkat“. (lat.) (POPO)

Percutere

Vložil on 10. Jún 2012

Útočné kouzlo, které pravděpodobně způsobí oběti bodné, nebo podobně destrukční zranění.
Percutio,-ere je totiž latinsky „prorazit, probodnout“. (POPO)

Potestatem parere et naj viribus accepitonur

Vložil on 10. Jún 2012

Magie krve; zaklínadlo nebo zaříkávání ze sféry černé magie, které odčerpává a podrobuje si magii oběti.
Jedná se o rituál, kdy je krví oběti namalován na zem obrazec a na něj je oběť položena. V průběhu zaříkávání je z oběti odsávána magie a přenášena do příjemce moci.
Zvrácení procesu odčerpání magie je možné, pokud zachránce vpraví oběti do těla lektvar s příměsí vlastní krve, spojí svoji magii se zbytky magie oběti a za pomoci své vlastní síly vtáhne odčerpanou magii zpět.
Magie krve si ale vždy bere svoji daň a záchrana oběti nezůstává ani pro jednu stranu bez následků.
Dále sama autorka fanfiction Spojeni:
Základ jsem si vzala z latiny, ale protože si moje fantazie myslí, že kouzla se vyvíjí, tak jsem si to přizpůsobila, aby to hezky znělo.
Celé zaklínadlo je spojené s krví, ale ve fanfiction Spojeni nebyl obřad dokončen, takže sama krev je nevyslovenou částí zaklínadla, které mělo mít asi tento smysl:
Potestatem parere et naj viribus accepitonur – moc (která je obsažená v unikající krvi) bude poslouchat toho (bude řízena tím), kdo sílu (krevní oběti) přijme.
Potestatem – moc, síla, energie, napájení
potestatem parere – moc uposlechnout, řídit,
et viribus accepito – vzít si síly, přijmout síly (POPO)

Solare

Vložil on 8. Jún 2012

Vyčarování malého slunce.  Solaris,-e je latinsky „sluneční“. (RJŽJ)

Verberum

Vložil on 10. Jún 2012

Útočné kouzlo; bičování vykouzleným karabáčem.
Verbera,-um znamená latinsky „rány, bičování, mrskání“. (POPO)