Agua eructo

Vložil on 5. mája 2012

Z hůlky vytryskne velký proud vody. (HPg4)